Antistigma psykisk hälsa suicid

Stigmatisering av personer med psykisk sjukdom har negativa konsekvenser för samhället i stort men också för den enskilda individen. Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna och betraktas som mindre värda i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. Detta kan leda till ett sämre bemötande och diskriminering, till exempel i arbetslivet eller inom vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp.

Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa beror ofta på okunskap och fördomar. Sociala strukturer och ojämlika maktförhållanden i samhället kan leda till att personer med psykisk ohälsa i många sammanhang felaktigt betraktas som mindre värda.
(Text från Folkhälsomyndighetens hemsida)

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns bra information kring stigma. Se här: Varför det är så viktigt att arbeta med stigma kopplat till psykisk ohälsa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om antistigmasatsningen och processen till regionerna (Folkhälsomyndigheten) Pdf, 253.7 kB.

Region Jämtland Härjedalen har, tillsammans med Region Skåne och Region Jönköping, under 2019-2021 drivit regionalt utvecklingsarbete antistigma psykisk hälsa och suicid. Detta utifrån uppdrag av Folkhälsomyndigheten under perioden 2020-2021. Insatserna har skett i samverkan med det länsövergripande suicidpreventiva arbetet och uppdrag psykisk hälsa.

Utvecklingsarbetet är förlängt till och med 2024. Under föregående period har vi sett positiva resultat i många aktiviteter. Aktiviteterna vi kommer att genomföra under 2022 är i huvudsak förlängningar, förbättringar och fördjupningar av redan påbörjade insatser. Nya utvecklingsområden som identifierats och ska påbörjas under denna period är stöd till legitimerad personal, inventering av anhörigstöd, utveckla kontakter med lokala föreningar…