Inköp och upphandling

Region Jämtland Härjedalen köper varor och tjänster för en stor del av sin budget och som alla offentliga verksamheter styrs regionen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) vid inköp. Regionen har en central funktion för inköp och upphandling.

Möte

Fotobyline Mostphotos

Lagboken

En policy är ett dokument som är vägledande för beslut och styrning. I Region Jämtland Härjedalens upphandlingspolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framgår att "Upphandling ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk och ge god hushållning med organisationens resurser".

Alla inköp ska utgå från Region Jämtland Härjedalens behov av varor och tjänster och från ett regiongemensamt perspektiv.

Regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens delegationsbestämmelser beslutar om vem som har befogenhet att göra upphandlingar.

Upphandlingarna genomförs av Inköp och Upphandling i samarbete med beställande verksamhet. Vi genomför våra upphandlingar via upphandlingssystemet E-avrop. Våra aktuella upphandlingar hittar ni på e-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar.

Aktuellt från Inköp och upphandling

Aktuellt från Ekonomienheten

Jag vill gärna ha ert nyhetsbrev.

Skriv in den e-postadress som du vill ha nyhetsbreven från Inköp och upphandling skickade till, klicka sen på knappen Prenumerera.

Hantera prenumeration