Psykisk hälsa

Denna sida är riktad till personal, vårdgivare och samarbetspartners som jobbar direkt eller indirekt med psykisk hälsa. Arbets- och kunskapsstöd samt visar en del av det utvecklingsarbete som sker inom Region Jämtland Härjedalen inom psykisk hälsa.

Nyheter
Sommarkväll på Bynäset

Fokusvecka
psykisk hälsa

Närbild på händer som håller i papper med finansiella diagram och en penna, en bärbar dator på bordet.

Samordning,
styrdokument och dokumentation