Nationella avtalet för extern bemanning, läkare och sjuksköterskor

Extern bemanning är när bemanning genom egna anställda inom hälso- och sjukvården av någon anledning inte är möjlig och personal därför måste hyras in externt. Bemanningsföretag finns upphandlade via Nationella Avtalet, hyrpersonal inom hälso- och sjukvård.

Information för upphandlade leverantörer som lämnar anbud till Region Jämtland Härjedalen

Svar på avrop

Anbud på avrop lämnas i vårt systemstöd Bemlo.

Krav vid presentationer

• IVO (max 6 månader gamla) Eventuella anmälningar ska också bifogas.
• HOSP (max 6 månader gamla)
• CV på svenska, tydligt utformat med detaljerade information kring när, vart konsulten tjänstgjort
• 2 st referenser
• HLR Intyg ska bifogas eller om kursen ska genomföras innan tjänstgöringen ska datumet framgå i presentationen
• Personbevis vid åberopande av reseschablon (max 3 månader gammalt)
• Samt övriga skallkrav uppfyllda

Referenser

2 st referenser utgöras av chef eller motsvarande på konsultens senaste två (2) uppdrag/anställningar. Kontaktuppgifter till referenterna ska anges.
Referentreferaten ska innehålla samtliga nedanstående frågeområden som ska bifogas
avropsmallen.
Frågeområden
1. Medicinsk/omvårdnads kompetens
2. Samarbetsförmåga
3. Följsamhet till rutiner, medicinska riktlinjer och arbetstider
4. Kommunikativ förmåga
5. Bemötande

Reseschablon

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reseschablon - gemensam rutin för Norra sjukvårdsregionen 20240326.pdf Pdf, 434.1 kB. 434.1 kB 2024-04-09 14.57

SITHS-kort

Region Jämtland Härjedalen har ett beslutat att vi alltid ställer ut tillfälliga SITHS-kort till extern personal.
Vid tjänstgöring på Östersunds sjukhus hämtas kort ut på vårt Servicecenter vardagar 07:00-16:00. Vid tjänstgöring hos övriga verksamheter måste överenskommelse ske.

Tidrapportering

Smittskydd och vårdhygien

Leverantören förbinder sig att följa respektive beställarens rutiner för vårdhygien och smittskydd.
Region Jämtland Härjedalen, Smittskydd och vårdhygien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Avtal för vårdpersonal gällande hygienregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Multiresistenta bakterier (MRB)- Screening, provtagning och handläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakturering

Fakturainformation finns under översikt i Bemlo på respektive avrop.
Fakturan måste innehålla:
• Avropsnummer
• Behörig beställare
• Beställarens ID-nr (fakturareferens)
• Uppdragsgivare - enhet/avdelning
• Datum och tid då uppdraget genomfördes
• Konsultens namn
• Konsultens yrkeskategori
• Antal timmar (ska specificeras med aktuellt timpris)
• Avdrag för eventuell introduktion (ska specificeras med antal timmar)
• Avdrag för eventuella raster under uppdraget
• Bifoga tidrapport
• Fakturering av reseschablon, se information om ovan

Länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till generell fakturainformation för Region Jämtland Härjedalen.

För att läsa avtalet med bilagor samt frågor och svar, hänvisar vi till Västra Götalandsregionen.
https://www.vgregion.se/ov/hyrpersonal/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.