Folkhälsa

Folkhälsoarbete i Region Jämtland Härjedalen - Folkhälsoenheten. Foto: Jörgen Wiklund

Här hittar du som personal information om  aktuella arbeten, statistik och rapporter, kurser och utbildningar, reportage och folkhälsoinspiration.

Under fliken Kontakt hittar du telefonnummer och mailadresser till oss som jobbar på Folkhälsoenheten. Väl mött! 

NyheterREGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se