Ätstörning

Personer med ätstörning kan få hjälp inom öppenvård, dagvård och heldygnsvård vid behov.

Personer under 18 år via Ätstörningsteamet, Barn- och ungdomspsykiatrin.
Från 18 år och uppåt via Ätstörningsenheten, Vuxenpsykiatrin.

Tidig diagnos av ätstörningar:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se