Ätstörning

Personer med ätstörning kan få hjälp inom öppenvård, dagvård och heldygnsvård vid behov.

Personer under 18 år via Ätstörningsteamet, Barn- och ungdomspsykiatrin.
Från 18 år och uppåt via Ätstörningsenheten, Vuxenpsykiatrin.

Tidig diagnos av ätstörningar: