Bild på personer i verksamheten Foto: Jonas Kullman

Foto: Jonas Kullman

Klinisk forskning är en förutsättning för utvecklingen av nya behandlings- och diagnostiskmetoder och därmed även för en höjd vårdkvalitet. Tillsammans med främst Umeå universitet bedriver och stödjer Region Jämtland Härjedalen klinisk forskning kopplad till många av vår tids folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och astma.

Region Jämtland Härjedalen har idag ett stort antal registrerade doktorander och forskare som årligen publicerar ett 60-tal internationella vetenskapliga artiklar.

Regionen jobbar också med ständiga förbättringar både i verksamheterna och mer övergripande i projektform. Allt för att vi ska kunna erbjuda bättre och säkrare vård.

Har du frågor om regionens forskning och utvecklingsarbete eller om du själv vill börja bedriva forskning, kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se