Forskning

Forsknings- och utbildningsenheten har i uppdrag att hjälpa och stötta kliniskt verksamma forskare i Region Jämtland Härjedalen. Som ett led i detta fördelar FoU-enheten forskningsanslag, huserar medicinskbibliotek samt driver en klinisk forskningsmottagning. Utöver detta bistår FoU-enheten med statistiker stöd och vetenskaplig handledning.

Här kan du läsa mer om:

  • de anslag som FoU-enheten administrerar (FoU-medel, basenheternas ALF-medel och syskonen Perssons donationsfond) och som är sökbara för anställda av Region Jämtland Härjedalen.
  • Kliniskt Forskningscentrum (KFC-Z) som är en forskningsmottagning med uppdrag att underlätta för klinisk forskning genom att bistå med till exempel provtagning, monitorering och avtalsskrivande.
  • Medicinska biblioteket är till för anställda av Region Jämtland Härjedalen, de som studerar på Läkarprogrammet vid Umeå universitet med studieort Östersund, de som studerar inom ramen för regionens utbildningsansvar eller arbetar inom primärvården.