Utveckling

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025.

Nyckeln till att nå visionen ligger i samverkan mellan alla olika aktörer som arbetar med e-hälsa, allt från myndigheter, kommuner och landsting till offentliga organisationer som privata och idéburna.

Region Jämtland Härjedalen har bland annat startat E-hälsocentrum i Östersund där företag och offentlig verksamhet jobbar sida vid sida för att skapa nya lösningar för hälso- och sjukvården. Regionen driver också Interregprojektet VälTel där man samarbetar med kommuner, regioner/landsting och företag i både Sverige och Norge för att hitta lösningar för vårdens utmaningar inom exempelvis distansoberoende hälso- och sjukvård och trygga, uppkopplade hem för äldre.

Regionen är också med i ett Horizon 2020 projekt som heter C3-Cloud. Projektet jobbar med utmaningen att vi lever längre och blir allt äldre – det innebär också att allt fler får kroniska sjukdomar. En ny, unik vårdguide som ska möta kraven på vården av allt fler multisjuka har tagits fram och ska testas. EU har satsat 50 miljoner kronor i projektet där Region Jämtland Härjedalen jobbar tillsammans med expertis från hela Europa.