MATERIAL HÄLSOBESÖK

Välkommen till Barnhälsovården Jämtland

Den här sidan vänder sig till dig som är vårdgivare. Här hittar du riktlinjer, styrande dokument, utbildningar och kontaktuppgifter m.m.

Hantera prenumeration

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr

Tema Barn och Föräldrar på 1177.se
Rikshandboken, barnhälsovård för professionen