MATERIAL HÄLSOBESÖK

Coronaviruset - Covid-19

Sedan december 2019 pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, covid-19, med början i Kina men med spridning i fler länder. Här har vi samlat viktiga länkar med information för dig som är anställd inom Region Jämtland Härjedalen.

Information till dig som anställd:

I första hand publicerar vi allt som gäller BVC-verksamhet i Teams BHV och den särskilt upprättade kanalen: "Coronavirus - Covid 19".

Det är av stor vikt att ni håller er uppdaterade i Teams dagligen.

Regionövergripande information till dig som anställd:

http://regionjh.se/4.613e2f39170d0c32a95e8.html

Länktips till föräldrar och barn:

Rädda Barnens tips och råd till föräldrar på olika språk om att vara hemma med barn under coronatider, hur en pratar med sina barn om corona, och information riktad direkt till barn (video och text).

https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/

Försäkringskassan – det här gäller:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Tema Barn och Föräldrar på 1177.se
Rikshandboken, barnhälsovård för professionen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se