OBS om beställning rotavirusvaccin inför start allmän vaccination den 1 sept

-Beställ Rotarix® först från måndag den 26 augusti-


Vad vi förstår har GSK, leverantör av Rotarix® gått ut med information att man kan lägga beställning redan den 15/8. Vill dock uppmärksamma att om man gör en beställning före den 26/8 så blir inte beställningen enligt det nya avtalet, dvs leverantören har rätt att sätta eget pris och villkor då det inte finns ett gällande avtal. Rekommenderar därför alla att vänta med beställning av Rotarix® till måndag den 26 augusti. Vaccinet ska då levereras till att kunna börja vaccinera från och med måndag den 2 september.

Text: Anna Lundmark

0 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se