Hälsosamtal i skolan och Föräldraskapstöd

Denna sida visar stödinformation för personal som i sitt yrke kommer i kontakt med barn- och ungdomar.

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. De viktigaste bestämnings-faktorerna för barns hälsa är skol-, familje-, och fritidsförhållanden.