För optiker

Riktlinjer vid remiss från optiker till Ögonkliniken Östersund

Vi har svårt att hinna med alla inkommande remisser, så vi vill uppmana er att vara restriktiva med att remittera patienter och hoppas att dessa riktlinjer kan vara ett stöd.

Remissen ska innehålla en utförlig beskrivning av patientens besvär och uppgifter om hur länge besvären funnits. Har patienten besvär i sin vardag med till exempel läsning, TV-tittande eller Bilkörning?

 • Vi utför inte hälsokontroller på besvärsfria patienter.
 • Måttliga irritationer, allergier, torra ögon med mera - hänvisa till primärvården.
 • Huvudvärk utan ögonsymtom – hänvisa till primärvården
 • Forier är ett är normaltillstånd och behöver inte remitteras såvida inte patienten har påtagliga ögonsymtom.

Vid långsam synnedsättning på patienter över 65 år utan andra symtom:

 • Remiss vid visus 0.7 eller sämre.
 • Visus 0.8 eller bättre ska inte remitteras till ögonkliniken.
 •  Vid visus lägre än 0.7 hos patient med linsgrumlingar kan man avvakta med remiss så länge inte patienterna har så stora besvär att de är motiverade för operation.

Ögontryck

 • Tryck 24-29 vid minst 2 tillfällen – icke akut remiss till ögon
 • Tryck 30-40mmHg – icke akut remiss till ögonkliniken
 • Tryck över 40mmHg – ring ögonjouren som bedömer när patienten behöver undersökas

Krokseende

 • Ange vilket öga, samt hur länge besvären funnits. Nytillkommet krokseende ska remitteras omgående.
 • Amsler test ska inte göras på patienter som inte spontant klagar över krokseende. Testet har dålig träffsäkerhet, och det blir allt för många onödiga remisser.

 

Nytillkomna flugor, blixtar, skuggor med mera - Ring ögonjouren.

Om remiss skickas pga fynd vid ögonbottenfotografering SKALL foto skickas till: ogonbilder@regionjh.se, ange på remissen att foto är inskickat.

OBS! Inga personuppgifter får skickas via mail, namnge bilden med remissdatum och patientens initialer!