Fokusvecka Psykisk hälsa v40

Temat för fokusvecka psykisk hälsa 2024 är - Minskat stigma kring beroendesjukdomar och anhörigas situation. Fokusveckan arrangeras av folkhälsoenheten region Jämtland Härjedalen i samverkan med länets kommuner och civilsamhällets aktörer.

Programmet uppdateras allt eftersom programpunkter blir klara

Årets fokusvecka startar med digital föreläsning
27 september kl 09.00-10.45
Faktorer som ökar risk eller stärker skydd för barn och ungas psykiska hälsa
Målgrupp: Alla som är intresserade
För information och anmälan: Se HÄR Pdf, 220.4 kB.

1 oktober 2024 kl 08.30-16.00 Beroendedag 2024 – En dag om skadligt bruk och beroende. Årets tema: Framtidens beroende vård i Jämtland Härjedalen
Målgrupp: Aktörer som möter medborgare i behov av stöd, vård och behandling utifrån skadligt bruk och narkotikaberoende.
För information och anmälan Beroendedagen 2024 - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se) Länk till annan webbplats.
Utskriftsvänlig inbjudan Pdf, 1.4 MB.

 

Under hösten 2023 anordnade Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Folkhälsomyndigheten och NASP (nationellt centrum för suicidforskning och prevention) den nationella konferensen om suicidprevention.

I samband med planeringen av konferensen har Folkhälsoenheten i samverkan med länets kommuner startat ett nätverk för lokala suicidpreventiva insatser. Fokus på lokala initiativ, arrangemang, samverkan och nätverkande utifrån alla goda krafter i länet. Nätverket har som syfte att samordna lokala initiativ och utbildningsinsatser i hela länet för länets befolkning under året och i samband med den nationella suicidpreventiva konferensen.

Hösten 2023 samverkades kring spridning av aktiviteter som presenterats i lokalt suicidpreventivt nätverk.
Exempel på aktiviteter under hösten 2023:
Tilia föreläsning ”När samhället sviker söker unga det destruktiva”,
Hjärnkoll i samverkan med Folkuniversitetet filmvisning ”Döttrar” med efterföljande samtal om sorg, löpgrupp med insamling till Suicide Zero, Svenska kyrkan – lunchföreläsningar om sorg,
Suicide Zero uppmärksamhetsinsats i samarbete med Östersunds Fotbollsklubb


Temat för årets fokusveckan 2022 var "Vad kan vi göra för att bryta ensamheten" med fokus på unga och äldre.
Veckan belyste ensamhetens konsekvenser och hur vi som samhälle kan arbeta förebyggande inom ämnet. Veckan anordnades av Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tillsammans med medskapare.

Några av veckans föreläsningar spelades in och kan ses här nedan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur hanterar vi ensamheten hos äldre?
Digitalt dialogsamtal med frågor som: Existentiell ensamhet – vad betyder det för dig?Folkhälsoproblem – ensamhet skadar hälsan.
Att bryta ensamhet – vad man kan göra själv och vad samhället gör/kan göra?
Mötet med vårdpersonal/profession – hur personalen uppmärksammar ensamhet, vad som görs, vad de behöver tänka på eller vad som kan bli bättre?
Även reportage PRO och Svenska kyrkan samt ”frågor på stan”.
I panelsoffan:
Cecilia Barchéus Bergman, anhörigkurator/ konsulent som kommer att prata om Mötesplatsen Prästgatan 58 som är till för äldre i Östersunds kommun.
Per Söderberg PRO
Håkan Lindholm Geriatriker som har jobbat länge med demenssjuka äldre och har en bred erfarenhet av psykiatrin
Marie Strandgren Svenska kyrkan. Pratar utifrån deras arbete i kyrkan och samverkan med andra aktörer.
Arrangör: Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner
Se föreläsning HÄR  Öppnas i nytt fönster.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur hanterar vi ensamheten hos unga?
Digitalt dialogsamtal med utgångspunkt i hälsosamtal i skolan samt Tilias rapport ”ungas röster”. Representanter från organisationer som jobbar för ungas psykiska hälsa (BUP, elevhälsa, Tilia, Suicide Zero). Även reportage Tilia och Vallaskolan samt ”frågor på stan”.I panelsoffan:
Anna Karin Sahlin Pratar om rapporten Tilia och deras arbete i stort.
Karin Riddar Para sport Sverige
Eva Flygare Wallén forskare på intellektuell funktionsnedsättning KI, Östersunds kommun
Anneli Thors Suicide Zero som kommer att prata om deras utbildningar och satsningarna för yngre.
Maria Frykman Elevhälsa JGY Kommer att prata om MHFA och satsningar förebyggande med lärare.
Anita Englund Skolläkare JGY Pratar om elever och vikten av samverkan.
Lisa Jakobsson Specialpsykolog BUP Har lång erfarenhet av många olika delar inom BUP.
Arrangör: Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner
Se föreläsning HÄR  Öppnas i nytt fönster.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brukarinflytande - är det viktigt?
Anhörigstöd - är det viktigt?

Två föreläsningar av det nationella nätverket HFS (Hälsofrämjande hälso och sjukvård) med goda exempel på utvecklingsarbete för förbättrat brukarinflytande och anhörigstöd med syfte att sprida kunskap, inspirera, stärka och motivera.
Länk till Brukarinflytande (HFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till Anhörigstöd (HFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Film Diakoni mot ensamhet
Arrangör: Svenska kyrkan
Länk till film Öppnas i nytt fönster.

Temat för fokusveckan 2021 var Antistigma och goda exempel
Denna uppmärksamhetsvecka om psykisk hälsa pågick v40 då Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner och civilsamhället visade på bredden av hur och vad som kan göras för att förhindra psykisk ohälsa. Men även visade på goda exempel för de som har psykisk ohälsa till ett starkare liv. Aktiviteter skedde både via webben och ute hos aktörer.
Veckans inspelade föreläsningar och filmer finns HÄR Öppnas i nytt fönster.

Fokusveckan psykisk hälsa genomförs årligen i samverkan med det suicidpreventiva arbetet, länets kommuner och civilsamhället. Fokusveckan har syftet att genom aktiviteter ge ökad kunskap och öppenhet för att minska stigma kring psykisk hälsa och suicid. Målgruppen är personal, chefer, politiker och brukar-anhörigföreningar samt alla som är intresserade av ämnet.