Nyhetsbrev Hälsa i Jämtlands län

Ett informationsbrev i folkhälsofrågor, publiceras 4-6 nummer per år. Vad som är på gång inom det hälsofrämjande arbetet, fakta och inspiration.

2022 November
Infobrevet i sin helhet (PDF) Pdf, 575.8 kB.

Innehåll:
Föreläsnings- och filminbjudan: Fokusvecka v47 - En vecka fri från våld
Den 21 till den 27 november kommer Region Jämtland Härjedalen att uppmärksamma den natio­nella fokusveckan ”En vecka fri från våld”. Föreläsningar, inlägg i sociala medier, filmvisning och information på vissa ställen i hälso- sjukvårdens lokaler kommer att ske.
För mer information och anmälan se HÄR

Cancerpreventionskampanj drar igång med start i november
Under 12 månader kommer regionen att informera och uppmärksamma personal och länets invånare om hur vi kan minska risken att drabbas av cancer. Hur personal kan arbeta med frågan och vad den enskilde individen kan göra.
För mer information se HÄR Pdf, 241.7 kB.

Tobaksfria veckan v47 uppmärksammar i år passiv rökning kopplat till cancer.
Som ett led i att Regionen har anslutit sig till cancerpreventionskampanjen kommer passiv rökning och cancer uppmärksammas extra i år under tobaksfria veckan.

Tillgänglighetsanpassade kartor visar vägen ut – vill underlätta för personer att komma ut mer i naturen
Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Länsstyrelsen och länets kommuner tagit fram tillgängliga och kvalitetssäkrade stigar för att sänka tröskeln för fler att komma ut i naturen.
För mer information se HÄR

Tillgängligt arbetsmaterial från fokusveckan Psykisk hälsa ”Vad kan vi göra för att bryta ensamheten”
Veckan belyste ensamhetens konsekvenser och hur vi kan arbeta förebyggande inom ämnet. Under veckan genomfördes ett antal föreläsningar och samtal som spelades in. Kan med fördel användas som ett samtals- och diskussionsunderlag inför ett arbetsmöte.
För mer information se HÄR

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se