Faktureringsuppgifter för leverantörer

Faktureringsadress:
Region Jämtland Härjedalen
Box 910
831 29 Östersund

Org nummer: 232100-0214

Elektroniska adresser

  • PEPPOL Id: 0007:2321000214
  • GLN: 7381010016001
  • VAT nr: SE232100021401
  • VAN operatör: InExchange

Kontakt: raindancesupport@regionjh.se
eller 063-147679

Vi är anslutna till Accesspunkten i Peppol-infrastrukturen

Bilagor

Godkända format för bilagor: "JPG JPEG PDF TIFF TIF GIF PNG"

Leverantörer som inte fakturerar elektoniskt

Om du inte har ett affärssystem

Då kan du använda dig av en fakturaportal som till exempel www.inexchange.se eller vilken annan fakturaportal som ni önskar använda.
Hos InExchange kan du årligen registrera 100 fakturor gratis.

Gå till Inexhange fakturaportal för att registrera din faktura Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har ett affärssystem

Oftast finns det möjlighet att skapa e-faktura via affärs- eller ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Du kan också köpa faktureringstjänster via vissa företag för att skapa e-fakturor.

Referenskod
Ange en sexsiffrig referenskod i Er referensfältet utan några andra tecken före eller efter. Om referenskoden anges felaktigt förs den elektroniska fakturan inte över till Region Jämtland Härjedalen och kan då medföra utebliven betalning.

Den sexsiffriga referenskoden ska beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället och du som leverantör ska kräva att beställaren uppger denna referens.

Länk till Referenskodslista finns till höger under Länkar:

OBS! Pdf-fakturor eller inscannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura

Region Jämtland Härjedalen
- betalar inga fakturerings- eller andra avgifter
- har 30 dagars betalningsvillkor, om inte annat avtalats
- betalar inte fraktavgifter, om inte annat avtalats/överenskommits
- kräver referenskod på alla leverantörsfakturor, se ovan