Väntetider Ryggmottagningen

Efter beslut om remiss till Ryggmottagningen skickas en remissbekräftelse med anvisning om att ringa och boka tid för mottagningsbesök inom en månad.

Väntetid för ryggoperation meddelas i samband med att beslut om operation tas. Väntetiden skiljer mellan olika typer av ryggoperationer och det innebär att det kan vara olika väntetid mellan tex diskbråck och steloperation. Väntetider påverkas av akuta operationer och väntetiden kan också förändras över tid.

För att veta vilken väntetid som gäller får du gärna kontakta sjuksköterska på ryggmottagningen.

Här ser du förväntade väntetider för ett första nybesök eller en operation.
Beräknad och uppdaterad 2024-06-28:

Text


Skriv tabellbeskrivning här

Nybesök

Tid

- till ryggmottagningens sjukgymnast

2 veckor

- till läkare

12 veckor

Ledig kapacitet: Nej

P g a coronapandemin är det för närvarande svårt att beräkna väntetid till operation.

Skriv tabellbeskrivning här

Operationstyp

Tid

- spinalstenos/rotkanalstenos i ländryggen

mer än 13 veckor

- diskbråck i halsryggen

 

- diskbråck i ländryggen

12 veckor

- kotförskjutning/segmentell smärta

mer än 13 veckor

- kotpelare och nacke, borttag spik skruv platta

mer än 13 veckor

Ledig kapacitet: Nej


Om din beräknade väntetid är mer än tre månader (90 dagar) har du rätt till vårdgarantin. Om du önskar nyttja vårdgarantin är det bra om du meddelar detta i god tid eftersom det alltid är planeringstid inför besök och operation.

Ortopedens mål är att kunna erbjuda alla patienter ett första besök eller operation inom tre månader (80% av alla patienter erbjuds tid inom tre månader).