Omställningen av vården

Sveriges hälso- och sjukvård är i en omställning. Det kommer innebära en del förändringar både för vårdtagare och vårdgivare. På de här sidorna kan du hitta mer information och följa utvecklingen inom olika områden.

Omställningen av vården innebär flera olika saker och inom vissa områden har arbetet kommit längre än andra. I det stora perspektivet står utvecklingen i fokus med inriktning på ökad kunskap, jämlik, god och nära vård.

Det är många som tillsammans genomför omställningen av vården i Sverige. Kommunerna och regionerna är några aktörer som tillsammans samverkar och gemensamt bidrar. Hälso- och sjukvården går även mot en anpassning till att vi kommer få en större del äldre befolkning.

Det kommer bli ett större fokus på att se patienten som en person med unika behov, erfarenheter och förmågor, istället för att i huvudsak se en sjukdom eller en diagnos.

Samspelet mellan vårdtagare och vårdgivare kommer också att utvecklas och bland annat innebära nya sätt där digital teknik används som komplement till den traditionella vård som vi i dag är vana vid.