Smärtrehabprogrammet

Det gruppbaserade Smärtrehabiliteringsprogrammet som tidigare erbjudits är för närvarande under omarbetning.

Smärtenheten har under många år varit uppdelad i två verksamheter; Smärtmottagning och Smärtrehabiliteringsprogrammet. Vi utvecklar nu specialistvården för patienter med långvarig smärta och slår ihop dessa två verksamheter. Behandling hos oss kommer från och med nu att inkludera såväl medicinska åtgärder som individanpassad smärtrehabilitering i syfte att uppnå beteendeförändring/ funktionsstödjande strategier för ökad livskvalitet.

Vi arbetar löpande med intag av patienter samtidigt som omorganisering pågår.

Välkommen att remittera till oss, eller skicka en egen vårdbegäran till oss på Smärtenheten.

Nedan finns arbetsmaterial och ljudfiler för Dig som tidigare gått smärtrehabprogrammet. Du är varmt välkommen att fortsätta använda Dig av dessa resurser.

Frågor och funderingar?
Kontakta enhetschef Cecilia Fors Lyrén., Telefon: 063-15 48 88

För Dig som önskar mer generell info om Smärtenheten hittar du vårt kontaktkort på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till dig som tidigare gått Smärtrehabprogrammet

Här finns material till dig som vill fortsätta formulera mål och underhålla dina framsteg på egen hand.

Rehabplan - att sätta rimliga mål

Din rehabplan börjar vi arbeta med en bit in i programmet. Syftet är att vässa din förmåga att ställa hållbara mål i riktning mot det som är viktigt för dig. Med stöd och peppning från teamet och din kontaktperson får du möjlighet att formulera och revidera dina egna mål och att förverkliga dem.

Vidmakthållandeplan - att ta vara på det du lärt dig

Din vidmakthållandeplan börjar vi arbeta med en bit in i, och efter programmet. Här kan du sammanfatta det du lärt, verktyg och strategier som funkat bra för dig. Du gör också en plan för hur du ska kunna ta vara på dina nya kunskaper och vanor.