För dig som är asylsökande, nyanländ eller direktinflyttad från annat land

Här finns patientinformation för asylsökande om hälso- sjuk- och tandvård inom Region Jämtland Härjedalen på språken: Svenska, Albanska, Arabiska, Dari, Engelska, Franska, Persiska, Ryska, Somaliska, Sorani och Tigrinja.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se