För dig som är asylsökande, nyanländ eller direktinflyttad från annat land

Här finns patientinformation för asylsökande om hälso- sjuk- och tandvård inom Region Jämtland Härjedalen på språken: Svenska, Albanska, Arabiska, Dari, Engelska, Franska, Persiska, Ryska, Somaliska, Sorani och Tigrinja.