Mottagningar & avdelningar

Om du behöver komma i kontakt med din specialistmottagning så hittar du kontaktuppgifter på webbplatsen 1177.se.

Länkarna nedanför tar dig till respektive specialistmottagnings/avdelnings kontaktuppgifter på 1177.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se