Samråd och kompetensnätverk inom samisk hälsa

Som samisk person i Jämtland Härjedalen har hen rätt till inflytande i frågor som berör dem. Inflytandet kan ske på olika sätt och hen har alltid möjlighet att kontakta oss både muntligt eller skriftligt, antingen till utvecklingsstrateg för samiska frågor (kontaktuppgifter till höger) eller via våra ordinarie kontaktvägar Länk till annan webbplats..

Nedan visas ett antal nätverk för både personal och den samiska befolkningen.

Sedan 2011 har Region Jämtland Härjedalen en samrådsgrupp med representanter från både Regionen och länets samer. Här lyfts aktuella frågor samt diskuterar hur det samiska arbetet ska prioriteras och utvecklas.

Samråden är öppna för personer som identifierar sig som samer, bor eller på annat sätt hör hemma i Jämtland Härjedalen, samt vill vara med och påverka arbetet framåt. Nya deltagare välkomnas hela tiden.

I samråden deltar från Regionen ordförande Malin Bergqvist, Regiondirektör Sara Lewerentz och utvecklingsstrateg Anna Kråik Åström.