Nationella minoriteter

Enligt minoritetslagen ska Region Jämtland Härjedalen ge de nationella minoriteterna inflytande i frågor som berör dem. Det kan förverkligas på olika sätt. Du som tillhör en nationell minoritet har alltid möjlighet att kontakta vår organisation för att ställa frågor eller framföra synpunkter. Det kan du göra antingen skriftligt eller muntligt.

På denna sida kan du läsa mer om vad det innebär och hur vi arbetar med de samiska utvecklingsfrågor. (Region Jämtland Härjedalen har för närvarande inga formaliserade samråd med tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar – men strävar efter att kunna utveckla det. Tillhör du någon av dessa minoritetsgrupper är du varmt välkommen att kontakta oss).

Är du arbetsgivare och behöver stöd och råd i arbetet? Se HÄR (Vårdgivarwebb)