Statistik och analys

Vi arbetar med att ta fram statistik, göra uppföljningar av strategier och analyser för kommunal och regional nivå.

Statistikunderlag och analyser används till stor del för att ta fram bra underlag som beskriver nuläget och utvecklingen och för att kunna ta bra beslut.

Vi jobbar ständigt med att hitta de bästa indikatorerna och måtten utifrån den aktuella situationen.
Norrsken på himlen över Östersund

Analysportal Norr

I Analysportal Norr hittar du våra senaste rapporter och statistik. Här finns även rapporter från Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Konstsmed i sin verkstad.

Företags- och projektstöden i Jämtlands län

Här finns information, rapporter och sammanställningar över företagsstöden och projektmedlen kopplade till anslag 1:1.

Ungdomar.

Befolkningsutveckling Jämtlands län

Här visualiseras befolkningsutvecklingen i Jämtlands län.

Personer som går och skrinnar på skridskoleden Medvinden i Östersund.

Statistik inom RegSO

Hitta statistik inom RegSO, regionala statistikområden. Bland annat socioekonomiska index och folkmängd i respektive RegSO. Källa är SCB.

Närbild bakifrån av affärsperson som arbetar i kontorsinredning på datorn på skrivbordet, skriver, tittar på skärmen med diagram.

Trender och prognoser

Se SCB:s trender och prognoser 2019-2035 för Jämtland och Norra Sverige

Två personer plockar böcker i ett bibliotek.

Regionala utbildnings- och marknadsprognoser

Läs rapporten om Jämtlands läns utbildnings - och arbetsmarknadsprognoser