Om Energikontoret

Energikontoret Jämtland Härjedalen är ett nav för grön omställning i Jämtlands län. Hit kan du som företag, organisation och privatperson vända dig för att få opartiskt stöd och rådgivning kring energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbar omställning.

Energikontoret jobbar på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen och länets åtta kommuner med att stötta olika sektorer i samhället i omställningen genom olika projekt, nätverk och aktiviteter. Tack vare vårt nära samarbete med näringslivet fungerar vi också som en expertorganisation med bred kompetens inom klimat- och energifrågor.

Energikontoret producerar även podden Öka takten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som lyfter ämnen relaterade till omställningen med lokal, nationell och internationell förankring. Medan projekten varierar över tid består vårt uppdrag - att driva arbetet mot det politiskt beslutade målet om ett fossilfritt län 2030. Energikontoret Jämtland Härjedalen är ett av Sveriges 15 energikontor som samordnas via Energikontoren Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nu ökar vi takten!

Vi är ditt bollplank kring energieffektivisering, småskalig elproduktion och hållbara transporter.

Välkommen att kontakta oss på uppgifterna nedan eller mejla till energikontoret@regionjh.se.

Elin Nirjens
Enhetschef Samhällsutveckling
Telefon: 063 -14 65 35
elin.nirjens@regionjh.se

Elisabeth Wickzell
Projekt Förnybart 2030
Telefon: 073-712 50 78
elisabeth.wickzell@regionjh.se

Martin Danielsson
Projekt Förnybart 2030
Telefon: 063-14 76 66
martin.danielsson@regionjh.se

Linnea Karlsson
Projekt Förnybart 2030 (kommunikation)
Telefon: 076-138 61 28
linnea.karlsson@regionjh.se

Katarina Ryckenberg
Projekt Fossilfria destinationer och besöksmål samt
Energi- och fastighetsnätverket

Telefon: 063-14 65 76
katarina.ryckenberg@regionjh.se

Sara Nordstrand
Projekt Fossilfria destinationer och besöksmål
Telefon: 063-14 65 63
sara.nordstrand@regionjh.se

Fredrik Alm
Projekt Fossilfria destinationer och besöksmål
Telefon: 073-712 50 64
fredrik.alm@regionjh.se

Elisabet Aagård
Projekt Fossilfria destinationer och besöksmål samt
Energi- och klimatrådgivning (kommunikation)

Telefon: 073-046 29 41
elisabet.aagard@regionjh.se

Linnea Lilja
Energi- och Fastighetsnätverket
Telefon: 063-14 65 38
linnea.lilja@regionjh.se

Ingrid Ahnlund Rode
Processledare Hållbar energi Smart specialisering samt
Regional Utvecklingledare
Telefon: 063-14 65 88
ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se

Tove Österud
Energi- och klimatrådgivning, Ramprojekt cirkulär omställning
Telefon: 063-14 65 60
tove.osterud@regionjh.se

Hilda Sigge
Energi- och klimatrådgivning, Ramprojekt cirkulär omställning
Telefon: 063-14 65 37
hilda.sigge@regionjh.se

Rebecka Andersson
Projekt Förnybart 2030
Telefon: 063-14 76 57
rebecka.andersson@regionjh.se