Energikontorets kalender & evenemang

Här hittar du information om Energikontorets evenemang. Vi tipsar också om andra aktörers arrangemang inom våra ämnen.

Mars

April

Datum: 10 april

Tid: 13.15-14.30

Plats: Digitalt (länk skickas ut efter anmälan)

Välkommen till en första nätverksträff om förnybara bränslen i upphandling!

Behovet av kunskapsutbyte kring dessa ämnen har ökat markant, och med EU:s nya lagstiftning, en växande marknad och det gemensamma ansvaret att nå 2030-målen ställs högre krav på både beställare och upphandlare.

Vi vill skapa en gemensam grund för erfarenhetsutbyte, ökad kunskap, goda exempel och ömsesidigt stöd och råd.

Välkomna - Buerie båeteme!

Illustration med inbjudan till nätverksträff kring förnybara bränslen inom upphandling.

Datum: 11 april

Tid: 09.00-10.00

Plats: Digitalt (länk skickas ut efter anmälan)

Välkomna till det första webbinariet av tre på temat fossilfria arbetsmaskiner.

Lars Andreasen från Prinoth och Joakim Bergström från Winn Marketing som är återförsäljare av PistenBully berättar om pistmaskinerna och om utvecklingen i branschen. Efteråt finns tid för diskussion och frågor.

Webbinarierna är gratis och öppna för alla som är intresserade av elektrifiering av arbetsmaskiner kopplade till länets besöksnäring, de genomförs med stöd av EU:s regionalfond och Region Jämtland Härjedalen.


Välkomna! Buerie båeteme!

En AI-generead icke trovärdig bild på en elektrisk pistmaskin, bakom ett bergsmassiv, i förgrunden väldigt små vindkraftverk.

Datum: 23 april

Tid: 13:00

Plats: Umeå, uppdateras när plats är bestämd.

Genom kunskapsutbyte, samverkan, politisk påverkan och dialog hoppas vi på att kunna driva utvecklingen framåt. Denna dag finns en möjlighet att signalera till politik och myndigheter hur de kan skapa bättre förutsättningar för kommunernas arbete kring elektrifiering av fordonsflottan.

Målgrupp

Denna dag är främst till för offentliga aktörer som kommuner och regioner i Jämtlands- och Västernorrlands län. Men självklart är du välkommen även om du bor någon annanstans eller vill lära dig mer om dessa ämnen.

Välkomna - Buerie båeteme!

Illustration med inbjudan till nätverksträff kring förnybara bränslen inom upphandling.

Datum: 24 april

Tid: 09:00-12:00

Plats: Umeå Folkets Hus eller digitalt via Teams.

Välkommen till en förmiddag fylld med strategier och styrdokument för drivmedels- och laddinfrastruktur. Här kommer ni att få lära er mer om förnybart i upphandling, byta erfarenheter och nätverka.

Målgrupp

Denna dag är främst till för offentliga aktörer som kommuner och regioner i Jämtlands- och Västernorrlands län. Men självklart är du välkommen även om du bor någon annanstans eller vill lära dig mer om dessa ämnen.

Välkomna - Buerie båeteme!

Illustration med inbjudan till nätverksträff kring förnybara bränslen inom upphandling.

Datum: 2 maj

Tid: 09.00-10.00

Plats: Digitalt (länk skickas ut efter anmälan)

Välkomna till det andra webinariet av tre på temat fossilfria arbetsmaskiner.

Elskotertillverkarna Aurora Powertrains och Vidde berättar om vad som är på gång inom respektive bolag, Aurora Powertrains avsnitt hålls på engelska. Vidare berättar Äventyrsföretaget Puls från Funäsdalen om hur första vintern med elskoter i verksamheten har funkat.

Webbinarierna är gratis och öppna för alla som är intresserade av elektrifiering av arbetsmaskiner kopplade till länets besöksnäring, de genomförs med stöd av EU:s regionalfond och Region Jämtland Härjedalen.

Välkomna! Buerie båeteme!

AI-genererad bild på en elskoter i ett vintrigt landskap med berg i bakgrunden.

Datum: 13 juni

Tid: 09.00-10.00

Plats: Digitalt (länk skickas ut efter anmälan)

Välkomna till det tredje webinariet av tre på temat fossilfria arbetsmaskiner.

Vi återkommer med mer information inom kort!

Webbinarierna är gratis och öppna för alla som är intresserade av elektrifiering av arbetsmaskiner kopplade till länets besöksnäring, de genomförs med stöd av EU:s regionalfond och Region Jämtland Härjedalen.

Välkomna! Buerie båeteme!

AI-genererad bild på en futuristisk fyrhjuling.