Regional Näringslivsdialog Jämtland Härjedalen

Två personer sitter vid ett bord och pratar med varandra.

Regional Näringslivsdialog Jämtland Härjedalen är ett regionalt mötesforum. Under träffarna stämmer näringslivet och offentliga aktörer av hur näringslivsklimatet för länet ser ut och hur det förhåller sig till omvärlden.

Syftet med forumet är att olika organisationer i Jämtland och Härjedalen ska få bättre förutsättningar att stärka länets näringsliv och därmed vårt läns utveckling.

Den regionala näringslivsdialogen samlar och delar sin bredd av olika behov, utmaningar, möjligheter, infallsvinklar och kunskap med varandra. Fokus ligger på att dela viktig information mellan organisationerna som deltar. Det här kan till exempel vara framgångar, utmaningar, möjligheter, behov och insatser just nu och framåt.

Målet med forumet är att organisationerna ska vara uppdaterade och medvetna om länets övergripande näringslivsklimat och konkreta satsningar, behov, utmaningar och möjligheter utifrån omvärldens påverkan just nu.

Forumet bildades under coronapandemin. Då var syftet att säkra snabb och löpande delning av information för att följa och möta pandemins effekter på länets näringsliv. I dag är skälen till att samlas fler. Det finns viktiga möjligheter och utmaningar som ligger i länets attraktivitet för etableringar och näringslivsutveckling. Inte minst är det även viktigta att ta del av de utmaningar och möjligheter som är kopplade till omvärldens beredskaps- och säkerhetsläge, världsekonomi, klimat med mera.

De som deltar deltar i forumet är chefer eller annan högre företrädare på tjänstepersonsnivå från följande organisationer:

 • Almi
 • Arbetsförmedlingen
 • Företagarna
 • Handelskammaren
 • Industriellt utvecklingscentrum (IUC) Z-group
 • Jämtland Härjedalen Turism (JHT)
 • Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • Mittuniversitetet (MIUN)
 • Nyföretagarcentrum
 • Sametinget (näringsliv)
 • Samling Näringsliv
 • Svenskt näringsliv
 • Sveriges Åkeriföretag
 • Kommunerna i Jämtlands län och Kommunförbundet Jämtland Härjedalen (en gemensam representant)
 • Länsstyrelsen i Jämtlands län
 • Region Jämtland Härjedalen

Ovanstående organisationer har en presenterande roll i forumet. Även andra näringslivsorganisationer kan bjudas in för att lyssna på den regionala näringslivsdialogen.

Region Jämtland Härjedalen är sammankallande och leder mötesforumet genom områdeschef för ”Hållbar tillväxt”. (Linda Forss är tillfällig värd och mötesledare under en övergångsperiod då tidigare områdeschef gått vidare till annan tjänst..) Region Jämtland Härjedalen ser den regionala näringslivsdialogen som ett bidrag till att nå den regionövergripande målbilden som säger att vi 2050 är en nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i.

Hur mötet genomförs anpassas efter behov. I dagsläget genomförs det i slutet av varje månad i form av digitala 60-minuters. Mötet har uppehåll under jul och hybridmöten kan förkomma.

Agendan har följande standardupplägg:

 • Välkommen
 • Eventuell aktuell och angelägen fördjupning, ibland med extern gäst
 • Näringslivsstatistik – regional och lokal
 • Laget runt 1-2 min muntlig presentation utan bildstöd per presentatör utifrån tre huvudpunkter: 1. Nuläge och det vi jobbar med konkret just nu 2. Utmaningar, möjligheter och insatser nu och framåt 3. Konkreta hjälpförfrågningar/erbjudanden/inbjudningar som utvecklar oss och Jämtland Härjedalen till en plats där vi lever, verkar och bor på ett hållbart och nyskapande sätt. Länkar och informationer kan läggas i möteschat och bifogas minnesanteckningar.
 • Organisationer
 • Kommunerna och kommunförbundet - genom en gemensam representant
 • Länsstyrelsen
 • Region Jämtland Härjedalen – ”Hälso- och sjukvården” samt ”Regional utveckling”
 • Tack för idag och välkommen till Regionala näringslivsdialogen 20xx-xx-xx

Material från genomförda träffar och kontakt

Efter genomförd regional näringslivsdialog publicerar Regioin Jämtland Härjedalen minnesanteckningar, statistik och eventuella fördjupningspresentationer på vår webbplats. Gå till material från genomförda näringslivsdialoger.

Du kan också läsa om företagens påverkan av Covid-19.

Kontakt

Kontaktperson: Linda Forss, linda.forss@regionjh.se