Länkar till olika statistiksidor och databaser

Här försöker vi samla ihop länkar till diverse databaser och statistiksidor så att det finns samlat på ett ställe. Tipsa gärna om Ni vet att det finns yttreligare hemsidor med data som inte finns med här. Listan nedan byggs på återkommande.

SCB startsida

Statistiska centralbyrån, SCB

Till startsidan till alla de olika databaser efter ämne som finns samlade. Länk

SCB Jämför kommun

Jämför kommun i siffror, SCB

Till kommuner i siffror där du kan jämföra din kommun med en annan. Länk

SCB Befolkningspyramider

Befolkningspyramider, SCB

Till Befolkningspyramider för både län och kommun. Länk

Ekonomifakta Jämtlands län

Ekonomifakta.se

Ekonomisk fakta över Jämtlands län. I menyn kan övrig data för riket och andra län väljas. Länk

Logga till regionfakta.com

Regionfakta.com

Övergripande statistik över Jämtlands län efter olika ämnen. Länk

Tillväxtanalys statistik

Kolada

Samlingssida för nyckeltal och statistik för kommun och län. Indikatorer Agenda 2030, BRP+ mm. Länk

Tillväxtanalys statistik

Tillväxtanalys

Statistik över bla, konkurser och nyföretagande. Länk

Bild arbetsförmedlingens hemsida om statistik

Arbetsförmedlingen

Statistik över arbetslöshet och varsel. Länk

Bild Skolverkets hemsida om statistik

Skolverket

Statistik över grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Länk

Tillväxtverket statistik

Tillväxtverket

Statistik över bla. företagande, turism och KKN samt annan regional statistik. Länk

Tillväxtverket statistik

Folkhälsomyndigheten

Statistik om Folkhälsan, Covid-19, Dödsorsaker mm . Länk

Tillväxtverket statistik

Försäkringskassan

Statistik inom försäkringsområdet, så som Barnbidrag, sjukpenning, föräldradagar mm. Länk

Jordbruksverkets hemsida med statistik och rapporter

Jordbruksverket

Statistik om jordbruk, trädgårdsodling och för vattenbruk Länk

Tillväxtverket statistik

Handelsfakta

Statistik över handeln i län och kommuner. Ägs av Handelsrådet Länk

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se