Här kan du via olika länkar komma till interaktiv statisktik och plattfromar samt den gemensamma portalen för de fyra nordliga länen med rapporter och visualiserad statistik.

Bild på FHM:s interaktiva FolkhälsoStudio-plattform

Till Folkhälsomyndighetens plattform FolkhälsoStudio

Här kan du skapa presentationer och kartor baserat på statistik hos dem.

Bild på FHM:s plattform för Kommunfaktablad

Till Folkhälsomyndighetens plattform för Kommunfaktablad

Här finns statistik visualiserat på kommun efter olika ämnen så som befolkningmängd, ohälsotal, inkomst, fallolyckor mm.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se