Regionens mål och budget

Regionplan och budget är regionens övergripande styr­doku­ment som utgör grunden för verksamhetens årliga planering, budgetarbete och uppföljning. Den innehåller bland annat regionöver­gripande mål med politisk viljeinriktning, uppdrag, nyckeltal samt ekonomiska ramar och budget för hela organisationen.

Regionövergripande mål

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser utgör målområden. I Regionplan och budget finns för varje målområde ett övergripande mål som summerar den politiska viljeinriktningen. För varje målområde finns långsiktiga nyckeltal och uppdrag för kommande år till regionstyrelsen och nämnderna. De långsiktiga nyckeltalen följs över tid och ger en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. Regionstyrelsen och nämnderna kan sedan besluta om egna upodrag och kortsiktiga nyckeltal.

Samiska flaggan, EU-flaggan och Region Jämtland Härjedalens flagga hissade i flaggstänger bredvid varandra utanför Regionens hus i Östersund.

Regionalt utvecklingsansvar

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

En person klädd i varm jacka, mössa, halsduk och hörlurar åker buss.

Kollektivtrafik

Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

Två personer som dansar balett på en scen.

Kultur

Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

Ungdomar på utflykt i naturen.

Folkhögskolor

Folkhögskolor med hög kvalitet

Sjuksköterska i ett behandlingsrum på Neurologi- och strokeenheten.

Hälso- och sjukvård

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

En person som ligger ner blir undersökt av en tandläkare.

Tandvård

God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen

Bild på två kollegor i headset, som på helpdesk eller kundtjänst. Ena kollegan kollar in i kameran och ler med handen på öronsnäckan.

Stödverksamhet

Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet
och utveckling

En leende chef i blå skjorta står i änden av ett konferensbord och pekar på ett papper för fyra glada kollegor.

Ledningsprocesser

Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet