Sammanträden och möteshandlingar

Regionfullmäktige, styrelse, nämnder, råd och grupper har regelbundna möten och sammanträden under året.

Här kan du se vilka dagar dessa möten infaller på, och du kan också läsa protokollen från dem.

Öppna sammanträden

Regionfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. Regionstyrelsens första sammanträdesdag och regionala utvecklingsnämndens sammanträde är som regel alltid öppet för allmänheten. Allmänheten, medarbetare och media har då möjlighet att lyssna till debatten och ta del av informationer. Tid och plats finns angivet i kallelsen till respektive sammanträde.

Hitta sammanträdestider och möteshandlingar i Meetings Plus

Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare. Meetings Plus finns både på webben och som app.

Meetings Plus för allmänheten hittar du på adressen https://forum.regionjh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Meetings Plus för förtroendevalda hittar du på adressen https://moten.regionjh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (kräver inloggning)

Har du några frågor kontakta:

Charlotte Funseth, 063-14 75 51

Jessica Hådell , 063-14 76 76

Allmänhetens frågestund

Allmänheten har möjlighet att att ställa frågor vid regionfullmäktiges sammanträden.

Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren och lämnas in minst tre vardagar före sammanträdet. Frågan besvaras vid en särskilt angiven tidpunkt under sammanträdet då frågeställaren också har möjllighet att ställa frågan muntligt.

Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att frågeställaren samt övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

Frågorna lämnas in till:
Region Jämtland Härjedalen
Box 654
831 27 Östersund