Stöd vid företagsetablering

Behöver du hjälp med att etablera ditt företag i vår region? Vi behöver växa och få fler företag till region Jämtland Härjedalen. Hos oss får du hjälp med det praktiska samt ett brett kontaktnät och en hel del andra tjänster.

Vår region är i behov av att få fler företag till region Jämtland Härjedalen och i längden skapa mer samhällsekonomiska intäkter. Då behöver regionen få företag utanför länet och storstäderna att ha större kännedom om affärsmöjligheterna i vår region och om livskvalitén för att bedriva företag. I detta område samarbetar regionen tillsammans med länets åtta kommuner sedan 2015 i en etableringsfunktion med uppgift att främja investeringar, nyetableringar, marknadsföra och utveckla regionen som etableringsort för nya företag och verksamheter.

Vi har samma grundservice, om än lite olika omfattning som erbjuds, oavsett om det handlar om 80 nya jobb eller om enstaka nya anställningar. För en etablering eller expansion krävs ett gediget beslutsunderlag och hjälp med det praktiska. Då vill vi gärna hjälpa till med vårt breda kontaktnät, tjänster och arenor för samarbeten för att förverkliga den tillväxten.

Region Jämtland Härjedalen driver sedan 2019 projekt med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden som syftar till att främja företagsetableringar. Satsningen går under rubriken "A Business Region on the Move”. Samtliga kommuner i länet har deltagit i projekten och Region Jämtland Härjedalen satsar även regionala utvecklingsmedel från anslag 1:1 på detta. Tillsammans fämjar vi nyetableringar och expansioner i befintligt näringsliv för att skapa nya sysselsättningar till regionen.

Projektets mål är att 120 nya företag ska etableras under en 3-års period och bidra till 250 nya sysselsättningar. Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner och genom EU-medel via Tillväxtverket.

Efter åtta månader har nio företag etablerats och expansion genomförts i två företag med en total sysselsättningsökning av 161 helårssysselsättningar där projektet varit med och bistått med stöd.

Mer information

Rapport: Effekter vid företagsetableringar i Region Jämtland Härjedalen – 5 fallberäkningar Pdf, 506.4 kB.

Jämtland Härjedalen – A Business Region on the Move

Jämtland Härjedalen – A Business Region on the Move (engelska)

www.businessregionmidsweden.se

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se