Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet innebär att alla vuxna kan få bidrag till tandvård. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård samt för att ge ökat stöd till dig med ökad risk för sämre tandhälsa på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom.

Statligt tandvårdsstöd administreras av Försäkringskassan och består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd.

Allmäntandvård för barn och unga vuxna samt tandvårdsstöd för vuxna med med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar administreras av Region JämtlandHärjedalen.

Tandvårdsstöd snurran

Text