Patient-/Gästnätverk Wi-fi

Östersunds sjukhus och regionens hälsocentraler har ett gästnätverk som kan användas av patienter, besökare och personals mobiluppkoppningar.

Nätverksnamn: PATIENT

Lösenord: internet2024