E-frikort

Region Jämtland Härjedalen införde i december 2016 elektroniska frikort (e-frikort). Syftet med e-frikort är att förenkla för patienterna samt att kunna ansluta till den nationella lösningen där e-frikortet ska gälla i hela landet.

Högkostnadsskyddet innebär att patienter under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 300 kronor för besök i öppenvården.

Cosmic och e-frikortssystemet är sammankopplade

Det innebär att Cosmic överför avgifter till e-frikortssystemet samt hämtar information om avgifter och befintliga frikort från e-frikortssystemet. Så det kommer inte att behövas någon dubbelregistrering.

E-frikort för vårdgivare utan Cosmic

För privata vårdgivare som inte har journalsystemet Cosmic erbjuder Region Jämtland Härjedalen tillgång till en e-frikortstjänst. Med hjälp av e-frikortstjänsten kan du som privat vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har e-frikort.

Så här ansluter du dig till e-frikortstjänsten

1. Beställ SITHS-kort och ordna behörighet

Du som redan har e-tjänstekort från annan leverantör:
Kontakta den leverantör som levererat ditt kort för att ordna rätt medarbetaruppdrag och behörighet. Du ska ha HSA systemroll EFK; Användare.

Du som varken har e-tjänstekort eller behörighet:
Kontakta en privat leverantör som tillhandahåller SITHS-kort samt administrerar HSA-katalogen. Leverantören ska ordna rätt medarbetaruppdrag och HSA systemroll EFK; Användare.

På Ineras webbsida finns en lista på Privata (kommersiella) HSA-ombud att kontakta

2. Driftsättning

När du har SITHS-kort och HSA-ID med rätt medarbetaruppdrag och HSA systemroll ska du kontakta Ekonomi och löneservice för planering av utbildning och driftsstart, efrikort@regionjh.se.

3. Signera anslutningsavtal

När du loggar in i e-frikortstjänsten första gången ska du fylla i organisationsnummer och signera ett anslutningsavtal med ditt SITHS-kort. Efter signeringen kan du börja använda e-frikortstjänsten.

4. Inlogg i e-frikortstjänsten

Här loggar du in i e-frikortstjänsten.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se