Arbets- och Miljömedicin

Arbets- och miljömedicinskt uppdrag Region Jämtland Härjedalen

Arbets- och miljömedicin är en specialistklinik I Umeå, för bedömning av exponering, samband mellan sjukdom och arbete/yttre miljö, riskbedömningar vid graviditet samt arbetsförmåga i specifik miljö.

Exempel på exponeringar i arbetslivet är:

  • kemiska ämnen
  • trädamm
  • ogynsamma arbetsställningar
  • tungt arbete
  • vibrationer
  • kyla
  • skiftarbete
  • stress

Miljöfaktorer kan vara buller, fukt eller miljögifter i mark och vatten.

Forskning, utveckling och utbildning ingår i Arbets- och miljömedicins uppdrag och utgör en stor del av verksamheten.

Region Jämtland Härjedalen har ett avtal med Västerbotten om att alla mottagningsbesök sker vid Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Teamet i Umeå undersöker även grupper, till exempel vid flera noterade cancerfall på en arbetsplats eller i samhället.

Information om remisskriterier och om kliniken finner du i denna länk samt i dokument här nedanför.

Aktuella utbildningar inom området publiceras på Norrlandstingens kurser och konferenser.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se