Standardisering

En arbetsgrupp har i uppdrag att se över hur det är möjligt att standardisera hänvisning till annan vårdnivå än sjukhusvård. En viktig förutsättning för att standardisering ska bli möjlig är att vi använder samma bedömningsstöd i alla verksamheter.

Det pågår en inventering av vilken utrustning som finns på vilka hälsocentraler – och en dialog om vad som bör finnas var.

Planen är att det ska vara enkelt för alla att göra rätt bedömning när det gäller att hänvisa till hälsocentral eller att ta en patient till närmsta lämpliga vårdenhet, för att kunna utföra det som det finns behov av.

Det är viktigt att alla kan använda akutrummen och att det är lätt att hitta rätt bland utrustning och material.

Under våren 2018 har vi beslutat om en gemensam standardisering: 

Ambulansen kan boka in en patient direkt till läkare klockan 10 nästa dag på alla hälsocentraler som ingår i Region Jämtland Härjedalen, eller hänvisa till lättakut där det finns.