Den här sidan är tänkt som stöd i din profession inom hälso- och sjukvård utifrån hälsovalet, men även kommunerna i Jämtland Härjedalen.

Sidan är indelad i åtta olika huvudgrupper. För att öppna respektive huvudgrupp klickar du enklast på ämnet till vänster om den gröna pilen. Under ämnet finns det ett antal undergrupper som är klickbara.

En del av undergrupperna är direktlänkar till Region Jämtland Härjedalens och kommunernas webbsidor, andra är länkar till Centuridokument i Region Jämtland Härjedalens dokumenthanteringssystem.

För att komma tillbaka till startsidan använder du dig av pilarna till vänster om webbadressen. För att stänga undergrupperna använder du dig av de gröna pilarna.


 

 

Sidan är i en uppbyggnadsfas och kommer kontinuerligt uppdateras såväl i layout som innehåll och skall framöver även fungera i mobilversionen.