Kunskapsstyrning - allmän info

Nationellt kliniskt kunskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. Nationellt kliniskt kunskapsstöd ägs av Sveriges regioner, och är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Användning
De nationella rekommendationerna och regionernas tillägg är anpassade för användning i patientmötet, när du exempelvis behöver stämma av vilka prover som bör tas, vilka behandlingar som rekommenderas eller vilka differentialdiagnoser du ska vara uppmärksam på.

Ska användas där det finns lokala tillägg från RJH annars används rutiner inom LPO eller under Områdets/enhetens egna medicinska rutiner.

Publicerade kunskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du information om kunskapsstöd vårdförlopp som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färdiga vårdförlopp finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd (se ovan). Här finns stödmaterial till vårdförloppen, såsom presentationer, informationsfilmer och inspelningar av webbinarier.

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om webbplatsen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, och hur den fungerar.

Kunskapsbank för cancervården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Kunskapsbanken hittar du alla nationella vårdprogram, vägledningar och standardiserade vårdförlopp (SVF) från Regionala cancercentrum. Här har vi samlat tips som gör det enklare för dig att använda Kunskapsbanken.

Visa rekommendationer - När du läser ett vårdprogram kan du välja att endast visa rekommendationerna i varje kapitel. Fördjupande text går då att fälla ut under respektive rekommendationsruta eller underrubrik.

Sammanfattning av planerade insatser 2021 i nationella programområden och nationella samverkansgrupper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta dokument innehåller förteckningar över insatsområden 2021 per nationell programområde (NPO) och nationell samverkansgrupp (NSG). Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har ställt sig bakom de insatser som listas