Läkemedel

Läkemedel är en viktig behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården. Det är angeläget att patienterna får tillgång till rätt läkemedel vid rätt tillfälle och på rätt sätt. För att kunna erbjuda lika vård till alla invånare i Jämtland är det viktigt att alla vårdenheter har samma strategier för läkemedelsbehandling till sina patienter, avseende t ex utbudsbegränsningar och effektiviseringar, specialsubventioner samt införande av nya läkemedel.

Läkemedelsgruppen ingår i Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen och sedan januari 2011 finns styrgrupp läkemedel med syfte att få en bättre samordning kring läkemedelsfrågorna i regionen. Det sker löpande många förändringar inom läkemedelsområdet, inte minst den snabba takten av införandet av nya läkemedel, vilket gör att styrgruppen löpande behöver fatta beslut av övergripande karaktär i läkemedelsfrågor.

Enligt lag skall det finnas en läkemedelskommitté i varje landsting. Läkemedelskommittén tar fram rekommendationer för läkemedelsbehandling i öppenvård, samt utbildar olika yrkesgrupper i läkemedelsfrågor.

Målet med regionens läkemedelsarbete är en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

I uppgifterna för läkemedelsarbetet ingår att:

  • Öka kunskaperna om läkemedel
  • Ansvara för sjukhusapoteksfunktionen
  • Öka patientsäkerheten genom att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen
  • Vara sakkunniga vid upphandling av läkemedel och läkemedelsnära tjänster
  • Implementera, följa upp, analysera och utveckla Region Jämtland Härjedalens rekommendationer, rutiner och riktlinjer för användning av läkemedel
  • Arbeta för en minimal miljöpåverkan av läkemedel
  • Följa upp lagefterlevnaden samt skapa enkla förutsättningar för detta

Påbörja eller avsluta nyhetsprenumeration.

Skriv in din mailadress och tryck på knappen. Markera/avmarkera sedan de nyhetsbrev du vill ha/säga upp med kryssrutorna, klicka sen på knappen Spara.

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr

Text