Sjukdomsklassifikation i Jämtland Härjedalen

Sjukdomsklassifikation är basen för uppföljning av vårdens innehåll.

Funktionen Sjukdomsklassifikation i Jämtland Härjedalen riktar sig till alla inom Region Jämtland Härjedalen som ägnar sig åt någon form av dokumentation som innefattar diagnossättning och kodning av diagnoser och åtgärder.

Med diagnossättning som är tydlig och direkt, är kodningskvaliteten hög och ger produktionsdata som vi behöver för att göra rätt strategiska beslut i vården.

Ersättning baserad på validerad DRG och KPP som är underbyggd

KPP-organisation

KPP-organisation - Klicka för större bild!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se