Rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket

Rapporter om misstänkt biverkning ska skickas direkt till Läkemedelsverket.

Ansvaret för rapportering av biverkningar åligger den huvudman (såväl offentlig som privat) som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården (LVFS 2012:14).

Till snabbutbildningen om biverkningsrapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till fördjupad utbildning om biverkningsrapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården har skyldighet att se till att biverkningsrapportering utförs. I praktiken är det läkare, tandläkare, sjuksköterskor och farmaceuter som ska rapportera misstänkta biverkningar. Även konsumenter av läkemedel kan rapportera misstänkta biverkningar.

Till läkemedelsverkets länkar för biverkningsrapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.