Restnoterade läkemedel och läkemedelsnytt

Restnoterade läkemedel


 • Amiloferm och Normorix är restnoterade
  Amiloferm, Normorix samt Normorix Mite är restnoterade till april/maj 2023. Någon direkt ersättning för dessa finns tyvärr inte utan för varje patient behöver individuellt ställningstagande till annan behandling göras.

 • Naltrexon tablett 50mg är restnoterad
  Alla förpackningar av Naltrexon 50 mg är restnoterade. Naltron POA Pharma beräknas återkomma i slutet av december.Andra läkemedel vid vid alkoholberoende är Campral, vilket inte är restnoterat.

 • Möjliga restsituationer GLP1-analoger
  I dagsläget råder ingen restsituation för Trulicity (dulaglutid) men det finns en potentiell risk för bristsituation på grund av ökad efterfrågan. Ozempic 0,5 mg (semaglutid) är restnoterad till i början av december.

 • Niferex orala droppar restnoterat
  Niferex orala droppar är restnoterade till mitten av december 2022.

 • Cefadroxil kapsel 500mg restnoterat
  Cefadroxil kapsel 500mg är restnoterat till 2022-11-15.


 • Alimemazin orala droppar 40mg/ml är restnoterade
  Alimemazin orala droppar 40mg/ml är restnoterade till början av december 2022.


 • Amoxicillin restnoterat
  Amoxicillin 500 mg och 1 g är restnoterade till slutet av 2022. Generell licens för receptförskrivning av licenspreparatet ”Amoxicillin Micro Labs”, då behöver referensnumret 2022594164 anges på receptet (mall finns i Cosmic).Licens för rekvirering av Amoxi 500-1A Pharma 500 mg och Amoxicillin Micro Labs 500 mg finns godkänd för hela regionen.

 • Ergenyl Retard depottablett 300 mg och 500 mg restnoterade
  Ergenyl Retard 300 mg respektive 500 mg är restnoterade. 300mg beräknas vara tillbaka tidigast i oktober medan 500 mg beräknas komma tillbaka i november.

 • Allopurinol tablett 100 mg restnoterad
  För närvarande är alla förpackningar av tablett Allopurinol 100 mg restnoterade hos tillverkarna. Tidigast i början av oktober beräknas några fabrikat komma tillbaka. Alternativt kan Allopurinol Orion tablett 300 mg användas då denna går att dela i två lika stora doser.

 • Fragmin injektionsvätska, lösning i förfylld spruta - bristsituation
  Fragmin 2500E i 2-pack och 10-pack är restnoterade, dessa förpackningar beräknas komma tillbaka under andra halvan av november 2022. 100-pack finns tillgängligt.Fragmin 5000E i 5-pack har varit restnoterad en längre tid, nu är också 100-pack restnoterad. Dessa förpackningar beräknas komma tillbaka i slutet av november 2022. 2-pack, 10-pack och 25-pack finns tillgängligt.

 • Brist på tablett Januvia
  De flesta förpackningsstorlekar av tablett Januvia 25 mg, 50 mg och 100 mg är restnoterade och beräknas komma tillbaka i slutet av oktober.

 • Cilaxoral, orala droppar, lösning 7,5 mg/ml restnoterat
  Cilaxoral, orala droppar, lösning 7,5 mg/ml är restnoterat till augusti 2023. Laxoberal, orala droppar, lösning är utbytbart mot Cilaxoral enligt Läkemedelsverket, men saknar subvention.


 • Emovat kräm delvis restat, salva åter tillgängligt.
  Emovat kräm 100 g är åter tillgängligt men kräm 30 g beräknas vara restad till mitten av oktober. Emovat salva 100 g är åter tillgängligt.

 • Restade hemorrojdläkemedel
  Bristen på läkemedel vid hemorrojdbesvär fortsätter. Scheriproct rektalsalva är det enda som inte är restnoterat.

 • Lergigan och Prometazin Actavis 25 mg restnoterat
  Lergigan 25 mg, både 30 och 100 st, är restnoterade. Resten förväntas pågå till i mitten av januari 2023.

 • Restnotering Egazil depottabletter
  Egazil (hyoscyamin) depottabletter 0,2 mg har varit restnoterat under en längre tid. Företaget som tillhandahåller Egazil har nu meddelat att de kommer att sluta tillhandahålla läkemedlet. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid. Inget direkt utbytbart alternativ till Egazil finns tillgängligt.

 • CHAMPIX långrestat
  Alla styrkor och förpackningar av CHAMPIX är restnoterade till juli 2023.

 • Bondil uretralstift 500 mikrogram och 1000 mikrogram förlängd restnotering
  Bondil uretalstift 500 mikrogram 2 st och 10 st samt Bondil uretalstift 1000 mikrogram 2 st och 10 st är restnoterade till början av januari 2023.

 • Tillgängliga adrenalinpennor
  I nuläget är Jext 150 ug och 300 ug tillgängliga på marknaden. Likaså är EpiPen 300 ug i 2 dos tillgänglig. Övriga pennor är restnoterade.

Läkemedelsnytt

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se