Restnoterade läkemedel och läkemedelsnytt

Läkemedelsverkets restnoteringslista samlar läkemedelsföretagens inrappoterade restnoteringar

Information om restnotering och lagerstatus hos öppenvårdsapoteken ses på Fass.se för respektive läkemedel

För licensansökan via öppenvårdsapotek ska motivering och ansökan göras i E‍-‍hälsomyndighetens e‍-‍tjänst "Kommunikationslösning för licensansökan" (KLAS)

Restnoterade läkemedel

Läkemedelsnytt