Nära vård i samverkan

Ambulanssjukvården och primärvården har ett gemensamt ansvar för sjukvård utanför sjukhuset i hela Jämtland och Härjedalen. Kommunerna är en av våra viktigaste samarbetspartners. Det finns flera fördelar med att jobba nära varandra i samverkan. Tillsammans ansvarar vi för att befolkningen har tillgång till sjukvård – i hela länet, dygnet runt – med sjuksköterska som första vårdnivå.

Arbetet inom Nära vård är indelat i fyra områden – och här kan du läsa mer om det:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se