Trygg och säker hemma
– Modell för samverkan i Jämtland Härjedalen


Denna modell används för att hitta personer med risk för ohälsa. Syftet är att hjälpa personerna tidigt, så att de inte ska bli sämre. Tidiga insatser kan göra att personen slipper onödig vård, och det förebyggande arbetet är även viktigt i omställningen mot en närmare vård. I vårt län har kommunerna och regionen tillsammans bestämt att alla vårdgivare, både privata och offentliga, ska arbeta enligt modellen där verktyget SIP ingår. Den lokala samverkansarenan bestämmer lokala arbetssätt.