Samisk hälsa

Denna sida visar stödinformation för personal inom arbetet med samisk hälsa inom Region Jämtland Härjedalen.

Samisk förvaltningsmyndighet

Region Jämtland Härjedalen – eller Jïemhten Herjedaelien Dajve som vi heter på sydsamiska – ligger i södra delen av Saepmie och är en samisk förvaltningsmyndighet. Det framgår av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Att vara samisk förvaltningsmyndighet innebär ett särskilt ansvar för att främja samisk kultur och samiska språk. Vår ambition är att samiska perspektiv ska finnas med och bli synliggjorda i de flesta av våra verksamhetsområden. Det är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete.