Beredningsgrupp

I beredningsgruppen sitter tjänstemän från kommun och region. Tjänstemännen bereder ärenden som ska beslutas av gemensamma nämnden.