Material och filmer

Folkhälsoenheten producerar hälsofrämjande material efter Region Jämtland Härjedalens verksamheters behov. Viss presentation av andra aktörers material finns också på denna sida, då tillsammans med en länk till respektive aktörens hemsida. De flesta materialen är nedladdningsbara (pdf) och går även att beställa. Skicka ett mail till folkhalsa@regionjh.se .

Med information om:

- Vilket material
- Antal
- Beställarens namn
- Kontaktuppgifter
- Arbetsplats
- Vad materialet ska användas till

Är kostnadsfritt för vårdrelaterade verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen.

För patient

Goda levnadsvanor gör skillnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (nedladdningsbar och beställningsbar)
Patientinformation. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat. Broschyren är framtagen av nätverket HFS, Hälsofrämjande hälso och sjukvård.

Stå på dig - goda vanor för att inte ramla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (nedladdningsbar och beställningsbar)
I den här broschyren finns exempel på bra övningar – som personen kan göra själv – för balans och benmuskler. Broschyren är producerad i samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun.

För patient

Fri från tobak i samband med operation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (nedladdningsbar)
Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och Statens folkhälsoinstitut. Lokalt anpassad med hänvising till tobaksavvänjare på hälsocentralerna.

För personal

Enkla råd att sluta med tobak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Socialstyrelsens hemsida)
En snabbguide om hur hälso- och sjukvårdens personal kan stödja patienter att sluta med tobak.

Webbsida med både patientmaterial och arbetsstöd

Psykologer mot tobak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En en webbplats om tobaksprevention & tobaksavvänjning. Material finns också på webbplatsen.

För patient

Alkohol när du blir äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (nedladdningsbar och beställningsbar)
I den här foldern får patienten information om hur alkohol påverkar hälsan och några enkla råd om vad hen kan göra om de känner oro och vill göra en förändring.

För patient

Mat för äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (nedladdningsbar och beställningsbar)
Vänder sig till personer som är 65 år eller äldre och syftar till att förebygga och förhindra undernäring.
Här får de allmänna praktiska råd, tips och fakta om mat. Broschyren innehåller även ett avsnitt med svar på vanliga frågor som rör mat.

Må gått i Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (nedladdningsbar och beställningsbar)
Inom ramen för den lokala livsmedelsstrategin har det utarbetats kostråd anpassade till vår lokala kontext. Må Gott i Jämtland Härjedalen visar hur du kan kombinera det på ett enkelt sätt. Mer grönt och rörelse, och att byta långväga produkter till närmare ifrån.

Äta utomhus - en väg till bättre hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (nedladdningsbar och beställningsbar)
Att vara ute i naturen kan ge många hälsovinster för både den fysiska och psykiska hälsan. Friluftslivet spelar därför en viktig roll för hälsan. Något som också påverkar hur vi mår är maten vi äter. En del av ett aktivt friluftsliv är att äta ute. Broschyren ger tips om hälsosam, enkel och säsongsanpassad mat som passar de flesta. Materialet är framtaget- i sammarbete med norrlandsregionerna.

Tio steg till goda matvanor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (nedladdningsbar och beställningsbar)
Vänder sig till unga vuxna och uppåt. Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges goda råd om bra matvanor i enlighet med Svenska Livsmedelsverkets rekommendationer. En förändring i rätt riktning är ett steg mot en bättre hälsa.

Hur mycket frukt och grönt äter du varje dag? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (nedladdningsbar och beställningsbar)
Vänder sig till barn från 4 år och uppåt, även vuxna. 500 gram eller mer. Så mycket frukt ch grönsaker är bra att äta varje dag för att kroppen ska få i sig viktig näring. För barn under 10 år räcker det med 400 gram. men hur mycket är egentligen 500 eller 400 gram? I den här broschyren får du tips om hur en bra frukt- och grönsaksdag kan se ut, både för vuxna och barn.

Vykort: Det syns inte alltid på utsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Nedladdningsbar och beställningsbar)
Med kontaktuppgifter för råd och stöd.

Vykort: Du är viktig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Nedladdningsbar och beställningsbar)
Med förslag på vad man kan fråga som närstående.

Visitkort info: Känns livet hopplöst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  (Nedladdningsbar och beställningsbar)
Med kontaktuppgifter för råd och stöd.

Anna Swanson Danielsson Kommunikatör
Folkhälsoenheten

Telefon

Epost
anna.swanson@regionjh.se