Utbildningar

Utbildningskatalog med målgruppsanpassade utbildningsförslag utifrån suicidpreventiva utbildningar riktade till personal i Region Jämtland Härjedalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningskatalog Psykisk ohälsa/suicidprevention/antistigma
År 2022 beslutade regionstyrelse och hälso-sjukvårdsnämnd att alla medarbetare och förtroendevalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention minst vart femte år. Som stöd för att hitta mer information, utbildning och målgrupp finns en utbildningskatalog. Syftet med utbildningskatalogen är att vara ett stöd för chefer och medarbetare att finna grundläggande evidensbaserade/utvärderade utbildningsinsatser inom området antistigma, psykisk hälsa och suicidprevention. Utbildningarna beskrivs därför gällande innehåll, målgrupp, utbildningsanordnare, kostnad och tid för genomförande samt med kontaktuppgifter vid intresse.

Har du frågor eller funderingar kring utbildningsinsatser, exempelvis vilken utbildning som passer för er verksamhet, hör gärna av dig, kontaktuppgifter finns i högerspalten.